Πολιτική Κοινωνικού και Πολιτισμικού περιεχμένου

27/03/2019


Το συγκρότημα Leptos Calypso Hotels Ltd πιστεύει πως συμβάλλει έμπρακτα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας παρέχοντασ αγαθά και υπηρεσίες καθώς επίσης και στη διαφύλαξη του πολιτισμικού πλούτου.