Πολιτική Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

27/03/2019


Το συγκρότημα Leptos Calypso Hotels Ltd πιστεύει στο δίκαιο χειρισμό των ατόμων μιας κοινωνίας και δεσμεύεταθ να διασφαλίζει το καθολικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, εθνικότητας, Δέρματος, Χρώματος, Σεξοθαλικής κατεύθυνσης, ηλικίας, πολιτσμού ή αναπηρίας.